HƯỚNG DẪN THỰC TẾ NỘP BC QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN_ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH_THUYẾT MINH BCTC QUA ETAX 2019

0 views
0%

NGƯỜI NỘP THUẾ CẦN LƯU Ý 1 SỐ VẤN ĐỀ KHI NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NẰM 2019 (HẠN NỘP: HẾT 30.3.2020) – NỘP BCTC TRƯỚC …