HOMEY | ตัวอย่าง ผลงานการทำสี (เฉพาะจุด) กระเป๋า Dior l ร้าน Homey

0 views
0%

ตัวอย่าง ผลงานการทำสี((เฉพาะจุด)) กระเป๋า Dior งานเก็บสีเฉพาะจุด เป็นงานทำสีที่ยากพอสมควรสำหรับการทำสี เนื่องจาก ช่างจะต้องมีความชำนาญในการผสมสี …