Gucci จากเด็กยกกระเป๋าช่างสังเกต จึงเริ่มสร้างแบรนด์เนม | EP.169

0 views
0%

Gucci จากเด็กยกกระเป๋าช่างสังเกต จึงเริ่มสร้างแบรนด์เนม | EP.169 ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว …