D.I.Y. วิธีการ สาน กระเป๋าลายไทย จากเส้นพลาสติก

0 views
0%

เตรียมเส้นสานดังนี้ เส้น 6 มม. หรือ ถ้าไม่มี ใช้เส้น 12 มม.ตัด ผ่าครึ่ง เส้นเหยียบ 14 เส้น ยาว 100 ซม. เส้นสาน 40 เส้น ยาว 80 ซม. เส้นตั้ง 40 เส้น ยาว 90 ซม.