ทำให้นาฬิกา smart watch แจ้งเตือน facebook line message และข้อความจากมือถือ

0 views
0%

application ทำให้smart watchอ่าน line message facebook ที่นาฬิกาโดยไม่ต้องดูที่มือถือ.